O nás

Společnost GEOŠRAFO s.r.o. je stabilní českou firmou působící na trhu již od roku 1996. Od svého vzniku se společnost rozrostla a dnes již zaměstnává přes 30 profesionálních a zkušených specialistů. Díky nejnovějšímu technickému vybavení můžeme zaručit vysokou kvalitu a rychlost zpracování. Naší hlavní činností je „Výkon zeměměřičských služeb“. Od roku 2001 jsme držiteli certifikátu jakosti ISO 9001.

Pro větší jistoty odběratelů má firma jako zhotovitel zeměměřických prací sjednáno pojištění odpovědnosti za škody v oboru u České pojišťovny a.s. ve výši 7.000.000,- Kč.

 
Naše společnost čerpá dotaci z fondu Evropské Unie:
 

Poskytovatel dotace: MPSV ČR

Název výzvy:  Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST 

Doba trvání: červenec 2017 až červen 2019

Název projektu: Geošrafo – firemní vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004577

Stručný popis:

Projekt umožní realizovat firemní vzdělávání pro zaměstnance společností GEOŠRAFO, s.r.o., Geodézie Východní Čechy spol. s r.o., GEODES - geodetické práce s.r.o. a  Geodézie - TOPOS a.s. Za účelem identifikace konkrétních vzdělávacích kurzů vhodných pro zaměstnance byla ve společnostech realizována analýza vzdělávacích potřeb. Projekt cílí především na rozvoj pracovních znalostí, dovedností a kompetencí potřebných pro kvalitní výkon práce u uvedených zaměstnavatelů.

 

Jaký problém projekt řeší:

Projekt řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců s potřebami zaměstnavatele.

 

Cíle projektu:

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

 

Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 61

Počet účastníků (nebagatelní podpora): 52

Počet účastníků 54+: 8

Naše služby

Geometrické plány

všechny druhy geometrických plánů

všechny druhy geometrických plánů

Více info » Reference »

Vytyčení hranic pozemků

vytyčíme hranici vašeho pozemku a…

vytyčíme hranici vašeho pozemku a zaměříme nemovitost

Více info » Reference »

Vytyčení objektů

vytyčíme stavební objekty a inžernýrské…

vytyčíme stavební objekty a inžernýrské sítě

Více info » Reference »

Mapování

polohopisu a výškopisu

polohopisu a výškopisu

Více info » Reference »

Laserové skenování

Precizní zaměření všech detailů s důrazem…

Precizní zaměření všech detailů s důrazem na vysokou efektivitu a časovou úsporu

Více info » Reference »

Letecké snímkování

V rámci zlepšení našich služeb a…

V rámci zlepšení našich služeb a zeektivnění naší práce disponujeme technologií UAV (dronu)

Více info » Reference »

Pozemkové úpravy

Podpora pro pozemkové úpravy

Podpora pro pozemkové úpravy

Více info » Reference »

Majetkoprávní příprava staveb

Majetkoprávní příprava staveb je velmi…

Majetkoprávní příprava staveb je velmi důležitou součástí přípravy území určených pro investiční výstavbu. Bez důkladné přípravy nelze zahájit ani dokončit žádnou stavbu.

Více info » Reference »

GIS

Grafické informační systémy

Grafické informační systémy

Více info » Reference »

Poradenství

Díky mnohaletým zkušenostem v oboru…

Díky mnohaletým zkušenostem v oboru poskytujeme poradenství v oblasti všech našich služeb.

Více info » Reference »
 

Historie

Text připravujeme…

Další informace

Text připravujeme…