Geometrické plány

Máme bohaté zkušenosti se zpracováním geometrických plánů všeho druhu v Královéhradeckém kraji a okolí.

  • pro vyznačení budovy nebo změny jejího vnějšího obvodu
  • pro rozdělení pozemku, změnu hranice pozemku
  • pro vyznačení věcného břemene
  • pro doplnění katastru o pozemek vedený ve zjednodušené evidenci (ZE)
  • pro průběh vytyčené, nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků