Geometrické plány - služby úvod

všechny druhy geometrických plánů

  • pro vyznačení budovy nebo změny jejího vnějšího obvodu
  • pro rozdělení pozemku, změnu hranice pozemku
  • pro vyznačení věcného břemene
  • pro doplnění katastru o pozemek vedený ve zjednodušené evidenci (ZE)
  • pro průběh vytyčené, nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků