GIS

Naše firma nabízí a poskytuje komplexní služby vlastníkům a správcům nemovitého i movitého majetku, projektovým, realizačním a správním institucím a všem, kteří potřebují, zpracovávají a využívají informace o poloze a vztazích objektů a jevů v reálném prostoru jejich zájmu. Zvláště se zaměřuje na podporu, objektivizaci, urychlení a dokumentaci rozhodovacích procesů.

K tomu nabízíme informační systémy Gramis, jakož i odbornou podporu při budování informačních systémů.

Nabízíme zhotovení a dodávku dat vzájemně propojených digitálních pasportů s lokalizací pořízených prvků nad katastrální mapou a leteckým snímkem za příznivé ceny.

Kontakt na pověřeného pracovníka: