Majetkoprávní příprava staveb - služby úvod

Majetkoprávní příprava staveb je velmi důležitou součástí přípravy území určených pro investiční výstavbu. Bez důkladné přípravy nelze zahájit ani dokončit žádnou stavbu.

  • technické podklady pro výkupy pozemků
  • geometrické plány
  • odhady nemovitostí
  • výkupy pozemků veřejnoprávních staveb
  • zápisy geometrických plánů