Mapování - služby úvod

polohopisu a výškopisu

  • zaměření skutečného provedení stavby
  • stavební zaměření objektu, 3D, profily, řezy
  • měření deformací a posunů objektů
  • zaměření inženýrských sítí