Vytyčení hranic - služby úvod

vytyčíme hranici vašeho pozemku a zaměříme nemovitost

  • vytyčení vlastnické hranice a stabilizace lomových bodů
  • vytyčovací náčrt a protokol
  • vytyčení, předání vytyčené hranice v terénu