Vytyčení objektů - služby úvod

vytyčíme stavební objekty a inžernýrské sítě

  • komplexní vytyčovací práce, pro vytyčení staveb před započetím i v průběhu stavebních prací