Zaměření objektů, vč. interiérů, Ministerstvo životního prostředí